Johan Mes

Integrated Horsemanship Filosofie

The Integrity of the Horse

Johan Mess

 

Instructeurs 2005

 

'IHF'

 

 

Johan heeft zich verdiept in de veiligheidsnormen binnen het paarden gebeuren en uit terecht zijn bezorgdheid over de ondoordachte omgang met mensen en paarden, hij heeft zich dan ook ontwikkeld als een zorgzame persoonlijkheid en stelt zijn persoonlijke veiligheidsnormen hoog vooral voor kinderen.

 

Johan begrijpt de principes van Integrated Rijden maar zijn lichaam wil wel eens wat anders, meer uren te paard met proffesionle begeleiding kunnen hem meer bewustwording brengen en zijn niveau van rijden verrijken.

 

Het verzorgen van paarden is voor Johan een natuurlijke gave, hij heeft een goede connectie met dieren, weet afstand te houden indien nodige en gelooft in de onschuld van een dier. Zijn zorgelijke zijde komt naar de voorgrond wanneer hij met passie praat over zijn belevenissen als hoefsmid.

 

Als Integrated Instructeur zal Johan bijzonder succesvol zijn bij kinderen en mensen met bijzondere behoeften, hij kan zich goed inleven in hun belevingswereld en weet op een positieve en productieve manier om te gaan met deze individuen. Hij weet zijn onderwerpen en lesmaterialen goed aan te passen aan de omstandigheden.

 

Tijdens het communiceren kan Johan's hard horendheid hem wel eens parten spelen, maar het heeft hem de gave gegeven goed oog contact te onderhouden en lichaamstaal te interpreteren.Hij is een geduldige toehoorder en is steeds bereid om tijd te maken voor zijn leerlingen.

 

Nu en dan komt onzekerheid en twijfel bovendrijven bij Johan wat zijn kunde betreft, maar hij kan ook vol verbazing naar zijn eigen prestaties kijken. Hij bezit een gezonde portie doorzettingsvermogen en is een leergierige individu. Dankzij zijn respect voor zijn medemens en zijn dieren heeft Johan een professionele instelling.

 

 

IHF - Integrated Horsemanship Filosofie - ivzw BE 0 836 225 122 - IHF-integratedhorsemanship@hotmail.com