Lesprogramma Instructeur 2e jr

Integrated Horsemanship Filosofie

The Integrity of the Horse

Lesprogramma Integrated Instructeur 2e jaar

'Het Jaar van Analyseren en Bouwen'

Introductie tot de Bachbloesem filosofie.

Onze menselijke natuur in potentie is er één van perfecte harmonie tussen onze scheppende macht = de ziel en onze individuele persoonlijkheid = ego.

Als deze harmonie wordt verstoord op het persoonlijkheidsniveau door het “ego”, kan er ziekte ontstaan. Zulke negatieve ziekte verwekkende vibraties kunnen het best worden verholpen op een innerlijk niveau.

De vibratie van bepaalde bloemen en planten bevorderen of bewerken herstel, door onze innerlijke fijn-stoffelijke, emotionele lagen weer in harmonie te brengen – daar waar het ‘raakpunt’ ligt van onze ziel en ons ego, onze geestesgesteldheid en onze persoonlijkheid.

 

 

Gezondsheidsindicatoren van het paard.

Tijdens praktijk gericht onderwijs leren we de meest belangrijke vitale kenmerken van onze paarden te herkennen, meten en verbeteren om onze partner beter te kunnen voorzien van hun fysieke behoeften.

 

De opbouw en planning van een effectieve les.

Het is belangrijk voor de Integrated Instructeur om op voorhand te bepalen welke criteria gebruikt zullen worden om nieuwe leerstof over te brengen, om vast te stellen of de student de les begrijpt en of hij/zij de nieuwe vaardigheden kan uitvoeren.

Analyse van de Halt, de halve ophouding.

Stapsgewijs worden de halt en de halve ophouding geanalyseerd, zodat wij als ruiter/menner meer functioneel kunnen deelnemen aan de balancerende activiteiten van ons Paard.

 

Analyse van de stap.

De stap is de meest eenvoudige gang van het Paard om te vernietigen en de meest moeilijke om te herstellen. Daarom is het zo belangrijk dat wij aandacht besteden aan de juiste ruiter/menner hulpen tijdens de uitvoering van deze beweging, die gebaseerd is op ongedwongen ontspanning.

Analyse van de draf.

De draf hoort zonder aarzeling worden aangegaan, deze is ten allen tijde vrij, actief en regelmatig in de beenzetting. Als Integrated Ruiter leren we om de juiste hulpen op het juiste moment uit te voeren zodat de kwaliteit van de draf wordt bepaald naargelang de totaalindruk, de regelmaat van de bewegingen en de veerkracht van de passen, voortkomend uit een correct ondergebrachte achterhand en een soepele rug. Het vermogen om hetzelfde ritme te behouden terwijl het evenwicht bewaard blijft ook voor, tijdens en na een overgang. De ontwikkeling van ons ruitergevoel levert hier de meest waardevolle toedracht.

 

Analyse van het wenden.

Het paard hoort recht-evenredig te wenden met de voor- en achterhand en wendt als het ware om de middenhand, behalve tijdens de keertwending, de piroutte en de western rollback. Voor de Integrated Ruiter is dit het gevoel van wenden om de ruggenwervel = omwentelen.

Tijdens het wenden hoort de stelling aangepast te zijn aan de kromming van de hoek of de cirkel die de rijring figuur beschrijft. Integrated Rijden leert ons hoe de binnenbenen van het paard kleinere passen maken dan de buitenbenen om zodoende de kromming om te komen omwille van de rechtheid/onbuigzaamheid van de ruggenwervel en hoe dit reflecteert in ons. Hoe het paardenlijf een parallellogram hoort te vormen en hoe het ruiterlichaam dit bewerkstelligt.

 

Analyse van het poetsritueel.

De samenstelling en werking van de paardenhuid geeft ons voldoende informatie om de belangrijkheid van poetsen te begrijpen en verklaart de nuttige inwerking van acupressuur, reiki en chakra’s massage om de gezondheid van ons paard te stimuleren

Statica en dynamica van het Paard en de Mens.

Om een paard in gelijk welk discipline optimaal te laten bewegen met een minimaal verbruik aan energie is het belangrijk dat we een goed inzicht verwerven in ons eigen bewegings- mechanisme alsook in dat van ons Paard.

Terwijl we de motoriek bestuderen gaan we uit van de meest ideale situatie maar zoals altijd zijn er meer uitzonderingen dan regels in de praktijk, wanneer we deze motoriek als Integrated Ruiter/Menner begrijpen dan kunnen we ons paard functioneel helpen.

Persoonlijke lichaamsbouw van de ruiter en de rijkunst mogelijkheden.

Welke rijdiscipline past er het beste bij mijn persoonlijke lichaamsbouw? Dit bewustzijn helpt om een weloverwogen keuze te maken binnen de paardensport, zodanig dat we onze rijtechnische doelen kunnen nastreven en bereiken.

 

De boodschap van de bal en de trampoline.

De boodschap van de bal begint bij ons bewegingsbewustzijn over hoe we zitten en hoe we schokken absorberen via onze gewrichten en hoe onze houdingsspieren langs onze ruggenwervel ons rechthouden. Sportief zitten bevordert onze gezonde ruiter-zit-houding en kan geoefend worden op de Zitbal.

Figuren in de rijring - rechte en gebogen lijnen

Een diepere kennis van de trainingswaarde van de figuren in de rijring en het strategisch gebruik ervan kan onze trainings/wedstrijd resultaten aanzienlijk verbeteren. Onze ontdekkingstocht naar de trainingswaarde van de figuren in de rijring is enorm fascinerend en oog openend, het resultaat is onmiddellijk wat het de moeite waard maakt. Wanneer is ons paard klaar voor deze oefeningen?

 

Integrated Longeren

Basistechnieken voor het Integrated Longeren van ons Paard, onze positie t.o.v. het dier en het verfijnen van onze menselijke sensitiviteit zijn de drie uitgangspunten voor een ontspannen, liefdevolle en betrouwbare relatie met ons Paard.

Het begrijpen van het denkvermogen en de belevingswereld van het paard vormen de essentie van onze vertrouwensrelatie met ons Paard.

Communiceren met ons Paard gebeurt hoofdzakelijk op telepathisch niveau en via onze lichaamstaal die voortvloeit vanuit ons innerlijke denkvermogen. Ons Paard vangt onze menselijke intenties op en reageert instinctief in alle eerlijkheid. Onze interpretatie van deze bewegingen en signalen geven ons inzicht en houvast om met ons paard in zijn eigen taal te communiceren.

Door het trainen van onze eigen menselijke sensitiviteit in combinatie met de Integrated Longeertechnieken merken we hoe waardevol deze liefdevolle verbinding met ons paard daadwerkelijk is.

lesprogramma Integrated Instructeur 3e jaar

 

 

IHF - Integrated Horsemanship Filosofie - ivzw BE 0 836 225 122 - IHF-integratedhorsemanship@hotmail.com