Lesprogramma Inst. 4e jr

Integrated Horsemanship Filosofie

The Integrity of the Horse

Lesprogramma Integrated Instructeur 4e jaar

'Het jaar van Ontwarring en Resultaten'

Instructie methodes

Informatie kan gecommuniceerd worden op verschillende manieren.

De methode die gekozen wordt hangt af van: de leerstof die gepresenteerd wordt, de leerling die onderwezen wordt

en tot slot de omgeving en de beschikbare hulpbronnen i.v.m. de leerstof.

Het is raadzaam meer dan een methode te gebruiken, omdat mensen op de ene methode beter reageren en begrijpen dan de andere.

Gemotiveerde studenten zijn lerende leerlingen, het motto van de Integrated Instructeur is dan ook WEES CREATIEF EN FLEXIBEL.

De Integated Instructeur begrijpt dat de beste methode van de wereld enkel succesvol kan zijn wanneer de leerlingen hun interesse en aandacht investeren.

Vermits iedereen anders leert, zal de ene methode meer vruchten afwerpen dan de andere voor bepaalde leerlingen, dus wordt er gekozen voor die methode die onder de gegeven omstandigheden het beste resultaat oplevert.

Analyse van schouder voor/binnen of buitenwaarts

Bij deze oefening blijft de achterhand en dus ook de achterbenen van ons paard werken binnen de stelling en op de hoefslag terwijl de voorhand en dus de schouderpartij zich iets naar binnen verplaatst.

Schouder-binnen-waarts is een oefening voor soepelheid maar zeer zeker ook een oefening voor de verzameling. Eigenlijk beweegt de achterhand voorwaarts terwijl de voorhand zijwaarts beweegt.

In feite zet ons paard bij iedere pas zijn binnen-achter-been onder de massa en voor het andere been, een beweging die de corresponderende heup doet zakken, dus de lage rug laat beter los en de achterhand is meer geëngageerd, de opwaartse buiging in de achterbenen wordt bevorderd waardoor het strekken van de benen versterkt en de stuw en draagkracht toeneemt.

De schouder-buiten-waarts is de tegenovergestelde oefening van de schouder-binnen-waarts, de buiging, stelling en houding van ons paard zijn hetzelfde, alleen ten opzichte van de rijbaan wordt de schouder naar buiten geplaatst.

De houding van ons paard in de schouder-binnen-waarts op de rechterhand is precies dezelfde als in de schouder-buiten-waarts op de linkerhand.

Wordt deze oefening gereden op de middenlijn dan is er geen verschil meer.

Daadwerkelijk lesgeven: het verschil tussen een ruiter helpen en instructie geven

Praktijk gericht lesgeven, feedback en evaluaties van en door de deelnemende ruiters, collega instructeurs en de IHF docenten motiveert de Integrated Instructeur in opleiding tot een diepgaande ontwikkeling van de eigen capaciteiten.

 

Analyse van travers en renvers

Ons paard beweegt zich langs de wand en in de richting waarheen het kijkt en gesteld is.

De achterhand is ten opzichte van de voorhand naar binnen gebracht, dus de voorhand werkt op de hoefslag en de achterhand verplaatst zich minstens een halve stap weg van de hoefslag naar het midden van de arena. In feite beweegt de voorhand voorwaarts terwijl de achterhand zijwaarts beweegt.

In de beginperiode van de training van ons paard is het paard gebogen als bij schouderbinnenwaarts, dus op 3 sporen. Uiteindelijk naarmate de training van ons paard vordert, wordt de travers een oefening op twee hoefslagen met vier sporen.

Travers heeft speciaal tot doel het verbeteren van de buiging en stelling en de daarmee gepaard gaande verscherping van de opmerkzaamheid van ons paard.

Renvers is de tegenovergestelde oefening van de travers met de achterhand naar de muur, ofwel met het hoofd van de muur weg. De achterhand is ten opzichte van de voorhand naar buiten gebracht.

De keuze van travers of renvers wordt bepaald door de aard van ons paard, uiteindelijk helpen deze oefeningen met de ontwikkeling van de buikspieren waardoor ook de rugspieren meer bruikbaar worden.

 

Analyse van wijken voor de kuit

Volgens de IHF is wijken voor de kuit eigenlijk zijwaarts treden waarbij ons paard onze buitenkuit opzoekt i.p.v. dat wij als ruiter ons paard met onze binnenkuit opzij duwen.

Bedenk dat het Paard van nature tegen druk ingaat, dus wanneer onze binnen-been-hulp te sterk is, zal het paard tegen dat been verzet plegen en vervolgens ook in die richting stappen. Dit is dan ook een overbodige gedachten gang en kan beter achterwege gelaten worden. Onze ribbenkast zal ook inklappen aan de binnenzijde van de stelling indien onze zit- en been-hulpen te sterk worden toegepast.

Het wijken voor de kuit begint in de achterhand en men stapt dan ook eerst zijwaarts en vervolgens voorwaarts. Zowel ons Paard als wijzelf werken binnen het neutrale kader van recht-gesteld-zijn. Het is uitermate belangrijk dat de achterhand en de voorhand in gelijke mate met elkaar samenwerken, denk hierbij aan een parallellogram vanuit vogelvlucht bekeken.

 

De fascinerende wereld van de Kruidenleer

Duizenden jaren lang hebben beschavingen kruiden gebruikt als voornaamste manier om gezond te worden en te blijven. In de oudheid was de mens sterker verbonden met de kosmos en de natuur, waardoor planten in hun wezen en werking beter intuïtief doorvoeld konden worden.

Jaren geleden, toen paarden nog in het wild leefden, bestond een groot deel van hun voedsel uit de planten die

nu deel uitmaken van gedroogde kruidenmengsels.

De kruiden werden vers gegeten tijdens het grazen, en als paarden dreigden ziek te worden, zochten ze

instinctief naar de kruiden waardoor ze terug naar balans kwamen.

Dit instinct is grotendeels verdwenen door de domesticatie en onze huispaarden laten de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid aan ons over.

Tot voor kort had de dierenarts weinig te maken met de gezondheidsbewaking van paarden.

De verzorger of boer had een heel scala geneesmiddelen in de vorm van kruiden ter beschikking.

De kennis van deze geneesmiddelen werd voornamelijk mondeling doorgegeven.

Hoewel sommige mensen een kruidengids voor mensen raadpleegden op zoek naar het juiste middel voor het paard, kwam men al snel tot de ontdekking dat het minder verstandig is om paarden met mensen te vergelijken. Aangezien hun verteringssysteem anders is en een andere stofwisseling heeft ook andere biologische mechanismen.

 

Homeopathische karaktertypen voor Mens en Paard

De Homeopatische karakterindelingen voor het Paard en de Mens geven ons inzicht in hun persoonlijke ‘Zijn’.

Dankzij deze kennis kunnen we meer productieve omgangsvormen ontwikkelen vanuit begrip en vergevingsgezindheid. Het vinden van werkbare oplossingen wordt versneld zowel naar ons Paard toe als naar onze medemensen.

 

analyse van het Appuyeren

In de Klassieke Rijkunst worden appuyementen uitgevoerd met veel meer zijdelingse buiging dan in de Hedendaagse Dressuur. Vandaag blijft het paardenlijf bijna recht tijdens deze oefening.

Appuyeren wordt beschouwd als de meest gevorderde oefening op meerdere hoefslagen, die samen met de verzamelde draf de basis vormt voor het Hoge-school Paard.

Appuyeren is een variante van de travers uitgevoerd op hele en halve diagonalen en gebroken lijnen i.p.v. 'langs de muur'. Schouder binnenwaarts vervult een bijzondere ondersteunende rol tijdens het appuyeren.

Appuyementen zijn bewegingen van ons Paard op twee hoefslagen, in verzamelde stap, draf, galop en passage, die uitgevoerd worden over voorgeschreven lijnen terwijl het lichaam zich voorwaarts en zijwaarts beweegt.

 

analyse van het Achterwaarts

Het achterwaarts treden is een symmetrische achterwaartse beweging, waarbij de benen als diagonale paren worden opgelicht en neergezet, de focus op opwaartse buiging in de benen zonder de achterhand of voorhand op te tillen. De hoeven verlaten duidelijk de grond en de achterbenen blijven goed in lijn met de voorbenen en het paard verplaatst zich in een rechte lijn.

Achterwaarts treden bewijst de correcte samenwerking van de belangrijkste lichaamsdelen van ons paard voornamelijk het hoofd, de hals, de voorhand de rug en de achterhand.

Tijdens het achterwaarts treden vertoont de achterhand het beeld van de overgang tot vermeerderde achterhandarbeid.

 

 

 

IHF - Integrated Horsemanship Filosofie - ivzw BE 0 836 225 122 - IHF-integratedhorsemanship@hotmail.com