Lesprogramma Inst. 3e jr

Integrated Horsemanship Filosofie

The Integrity of the Horse

Lesprogramma Integrated Instructeur 3e jaar

'Het jaar van Leerprocessen en Relaties'

De relatie tussen Leer en Onderwijs methode

Als individuen neigen we informatie te ontvangen op een wijze die voor ons het meeste zin heeft. Na de ontvangst van informatie, zullen we vervolgens de informatie ordenen waarmee we het meest comfortabel zijn en daarna zullen we uitvoeren wat we hebben begrepen. Denk hierbij aan concreet versus abstract en opeenvolgend versus willekeurig.

Deze natuurlijke verschillen hebben onmiddellijk effect op de manier waarop onze leerlingen leren en wij als instructeur les geven.

Geen enkel individu heeft de karakteristieken van een enkele leerstijl, desondanks neigen we als individu tot een natuurlijke dominante leerstijl.

 

Analyse van verlengen en verkorten

Verzameling is ver weg van het resultaat van het verkorten van de gang door middel van onze weerstand biedende hand. De invloed van onze ruiterzit en beenhulpen leveren een bijzondere toedracht teneinde de achterbenen meer dragend en buigend onder de massa van ons paard te brengen. Het juiste moment om deze hulpen toe te passen is cruciaal om functionele resultaten te bereiken.

Wanneer de achterbenen te ver naar voren onder de massa gezet worden, wordt de beweging belemmerd door een te grote verkorting van de basis van ons paard. In dit geval verlengt de bovenlijn zich en wordt hoger in vergelijking met de onderkant, de bestendigheid komt in gevaar en ons paard heeft moeite met het vinden van een harmonieus en zuiver evenwicht, laat staan het te bewaren.

Andersom is het zo dat indien de basis te lang is, de achtbenen onmogelijk onder de massa kunnen geplaatst worden en ons paard geen correcte verzameling kan vertonen. Een correcte verzameling wordt gekenmerkt door ongedwongenheid , gedragenheid en een levendige impuls die voortkomt uit de activiteit van de achterhand.

Bewust kennis gebruiken en energetisch of Integrated Rijden vormen de basis van een succesvolle samenwerking met ons paard.

Analyse van de overgangen

In vrijheid kiezen onze paarden voor de logische opbouwende of afbouwende volgorde der overgangen, dit is mede mogelijk omdat paarden de gave bezitten om op voorhand strategisch te denken.

Het is tijdens de samenwerking met ons, de Mens, dat de gemakkelijkheidgraad verlegd wordt.

Onze eigen flexibele instelling, een soepel lichaam en een evenwichtige staat van zijn dragen bij tot vloeiende, prompte en gebalanceerde overgangen. Analyse van lang en laag, kort en hoog

De voor- en nadelen van de hoofd- en halshouding van ons paard worden hier diepgaand bekeken vanuit de anatomie maar ook vanuit het praktisch ervaren tijdens het rijden en de verschillen in het bewegingspatroon van ons paard en hoe wij positief gebruik kunnen maken van de natuurlijke bouw van ons rijdier.

Analyse van de galop aansprong en galop

Via de analyse van de galop ontdekken we wat ons paard doet tijdens de verschillende fases van de galop. Hierdoor wordt het duidelijk hoe en op welk moment onze ruiterhulpen een nuttige toedracht kunnen leveren om het algeheel bijzonder functioneel te maken.

 

 

Ademhalingssysteem

Het samenspel van in- en uitademen tussen ruiter en paard speelt een belangrijke rol in de prestatie mogelijkheden van het team dat beiden vormen.

Het is onmogelijk om ons paard door training meer luchtvolume te laten inademen zodat zijn zuurstof opname kan vergroten omdat het bewegingspatroon de functie van het ademhalingssysteem bepaalt.

We kunnen wel het paardenhart trainen en zodoende de hartspier groter maken zodat er meer en sneller bloed rondgepompt wordt en dus meer hemoglobine zich verplaatst waardoor er toch nog meer zuurstof kan getransporteerd worden per minuut.

Wanneer ons paard zijn hals en hoofd optilt om de voorbenen toe te staan naar voren te zwaaien, verlaagt en draait de achterhand onder het paardenlijf waardoor de buikinhoud naar achteren glijdt en dus het diaphragma naar achteren getrokken wordt.

Hierdoor vergroot de borst inhoud en de lucht stroomt inwaarts, net zoals bij ons, om de luchtdruk constant te houden binnen en buiten het lichaam.

Wanneer de achterhand omhoog beweegt en het paardenlijf boven de voorbenen geduwd wordt, glijdt de buik inhoud naar voren en zodoende wordt het diaphragma ook naar voren geduwd waardoor de lucht uit de longen gepompt wordt.

Via deze kennisverwerving kunnen wij als ruiter een positieve bijdrage leveren in de atletische ontwikkeling van ons paard.

 

Cardiovasculair systeem van Mens en Paard.

De vergelijkende studie van onze hart functies met die van ons paard en hoe beide systemen mekaar kunnen beïnvloeden geeft ons inzicht tijdens de training van ons paard.

Het is belangrijk om het HMV = hart minuut volume, te vergroten om meer lichaamsinspanning te kunnen leveren. De wetenschap heeft bewezen dat dit op twee manieren kan:

1. Door de HF = hartfrequentie te verhogen

In principe is de maximale HF bij de mens 220 minus de leeftijd, dus voor een 20 jarige is dat maximum HF = 220 – 20 = 200 slagen/minuut.

Bij een paard kan het ritme bij maximale inspanning oplopen tot 240 á 250 slagen per minuut.

2. Door het SV = slagvolume te verhogen

Dit is enkel mogelijk als de hartspieren krachtig samentrekken, tijdens een grotere lichaamsinspanning past het HMV zich aan door de HF te verhogen.

Een ongetraind individu kan nauwelijks zijn HMV vergroten omdat de hartspier de kracht en sterkte mist.

Door training kan men de hartspieren versterken en is het dus mogelijk voor het SV om toe te nemen. Denk aan het sporthart.

Dus bij een getraind individu zal bij toenemende inspanning het HMV zich in de 1ste plaats aanpassen door het SV te vergroten, wordt er dan nog onvoldoende bloed naar de weefsels gepompt dan zal het HF verhogen. Vandaar dat de frequentie bij een bepaald trainingsonderdeel zal zakken, naarmate het paard in betere conditie komt.

Is de maximale HF bereikt dan komt de aerobe energievorming in het gedrang en is het lichaam aan het eind van zijn krachten.

Het is alom geweten dat onze menselijke hartspieren automatisch getraind worden indien de HF minstens 5 x per week gedurende 30 minuten boven de 130 slagen/minuut is en zo kunnen we dus ons uithoudingsvermogen als de ruiter verruimen.

Deze studie leert ons tevens hoe we het cardiovasculaire systeem van ons paard kunnen versterken en bruikbaar kunnen inzetten tijdens het bereiken van betere resultaten.

Chakras en hun invloed op de psychologische ontwikkeling

De Kernbegrippen van chakra en psychologie geeft ons een methode om te luisteren naar ons lichaam en te voelen waar onze blokkades zitten. hoe voelen deze blokkades aan?

Via het maken van een link naar onze chakra's en het onderzoeken, aanvaarden en luisteren van het demon dat tot dit energetische centrum behoort, kunnen we onze onbewuste gewaarwordingen en reacties vertalen naar bewustzijn en actie ondernemen in ons dagelijks leven en in het hier en nu om zodoende een betere sturing en richting te geven aan ons leven.

Fysiologie en Fitness van Mens en Paard

Fysiologie is de studie van zowel de activiteiten als de functies van de lichaamsstructuren zoals die beschreven worden in de anatomie van ons paard.

Alvorens atletische activiteiten te overwegen is het noodzakelijk om de verschillen te ontdekken tussen cellulaire en structurele activiteiten van het paardenlichaam.

Trainingsfysiologie is actief betrokken bij de aanpassing van de lichaamsstructuren van ons paard, om zware actieve stress te kunnen weerstaan tijdens fysieke activiteiten en de chronisch/voortdurende stress/druk die ervaren wordt tijdens fysieke training/inspanning.

Voor spierarbeid is energie nodig. Deze energie komt vrij door de verbranding van bepaalde stoffen, hierbij komen ook afvalstoffen vrij. De aanvoer van brandstof en de afvoer van afvalstoffen vindt plaats via het bloed.

Duurtraining bevordert vooral het aerobe vermogen, d.w.z. het vermogen een bepaalde arbeid lang vol te houden of denk aan marathonlopers.

Snelheidstraining bevordert vooral het anaerobe vermogen, d.w.z. het vermogen zeer snel, heel veel energie te leveren of denk aan sprinters.

Tijdens het bewegen maakt ons paard gebruik van elastische en starre bestanddelen van zijn anatomie. Het hoofd en de hals werken als een pendulum en activeren zo het energie-sparende mechanisme.

Bij de productie van energie komt er warmte vrij als restproduct en deze dient door het lichaam afgevoerd te worden. Naarmate ons paard beter getraind is, zal een bepaalde hoeveelheid arbeid minder restwarmte opleveren doordat er minder energie vereist wordt wanneer de conditie verbetert.

Het ontwerpen van een productief fitness program voor ons paard begint met onze kennis over de fysiologie van ons paard en het nuttig gebruik maken van de verschillende lichaamssystemen.

Introductie tot de type indeling volgens de Bachbloesem filosofie

Bach-remedies zijn gericht op specifieke emontionele toestanden, deze laatste beïnvloeden het gedrag van ons paard, zowel de positieve als de negatieve aspekten worden zichtbaar voor ons. Het herkennen tot welk Bach-type ons paard behoort helpt ons met een meer begripvolle benadering tot ons paard, onszelf en onze medemens.

Fundamentele principes van het leerproces en hoe leerlingen te motiveren

Kinderen verkeren steeds in een staat van leren met of zonder de hulp van een leraar.

Terwijl kinderen volwassen worden, ontwikkelen zij zich fysiek en mentaal.

Hun lichaam groeit en verandert van vorm, zij leren hun hersenen te gebruiken, ontdekken de waarheid en de realiteit te onderscheiden, leren feiten, ontwikkelen interesses en standpunten, ontwikkelen voorkeuren.

Kinderen leren positieve en negatieve dingen uit hun dagelijkse ervaringen, deze leerprocessen bepalen de persoon die ze worden.

Het werken met paarden is een wonderbaarlijke leergelegenheid voor kinderen.

Volwassenen die geïnteresseerd zijn in het leren en/of het verbeteren van hun ruiterkunst zijn net zoals kinderen en absorberen alle informatie die hun aangebracht wordt.

Een Integrated Instructeur zal studenten helpen meer te leren dan uitsluitend technische rijmethodes of paardenkennis.

 

Leeftijdsgebonden karakteristieken – deel I – fysiek/sociaal/emotioneel enz.

Onze leeftijd bepaalt gedeeltelijk ons leervermogen, het begrijpen van het menselijke kunnen brengt ons dichter naar aanvaarding van de ander. Voor de Integrated Instructeur vormt deze wetenschap een uitstekend hulpmiddel om bijzonder functionele lessen op te bouwen.

 

Integrated Lange Lijnen

Tijdens Integrated Lange Lijnen werk kunnen we de relatie mogelijkheden met ons paard aanvoelen en ontwikkelen, onze energetische interacties vergroten en vooral leren wij om subtiel te communiceren op paardenniveau.

Wanneer we ons Paard vertrouwd maken met alles en nog wat, vooraleer we erop gaan zitten, zijn we preventief aan het werken.

Zo bezorgen we ons Paard zelf-vertrouwen, lichaamskracht en voorkomen we problemen in de toekomst.

Voor het onervaren Paard vormt het lange lijnen werk een belangrijk onderdeel van het leer-proces terwijl het voor het opgeleerde paard een aangename manier van fysieke oefening kan zijn.

Indien ons paard lichamelijke klachten ervaart, kan het baat vinden in het werken aan de lange lijnen.

De meeste paarden vinden deze manier van werken bijzonder aangenaam en willen graag het spel van vraag en aanbod mee spelen.

Wanneer ons Paard lange lijnen werk verricht, is het eigenlijk bezig met zelfontwikkeling, het is dan ook belangrijk dat wij ons dier de tijd geven om tot zijn eigen bijdrage te komen. vandaar dat geduld onze grootste gave hoort te zijn. Vragen we ons paard om een opdracht uit te voeren, dan bevestigen wij dit met onze lichaamshouding die de opdracht op skelet niveau aangeeft en wachten we geduldig af totdat ons paard de boodschap door het lichaam heen laat stromen.

Het lange lijnen werk maakt ons paard vertrouwd met het bit, bedenk hierbij wel dat de druk die wij uitvoeren op het bit nu vermenigvuldigd wordt met de lengte van de lange lijnen, dus is het van essentieel belang dat wij bewuste handelingen ontwikkelen.

 

lesprogramma Integrated Instructeur 4e jaar

 

 

IHF - Integrated Horsemanship Filosofie - ivzw BE 0 836 225 122 - IHF-integratedhorsemanship@hotmail.com