Lesprogramma Integrated Instructeur

Integrated Horsemanship Filosofie

The Integrity of the Horse

Lesprogramma Integrated Instructeur 1e jaar

' Het Jaar van Ontdekken en Aanvaarden'

 

 

 

Paardrijden met Kosmische energie en Chakra-bewust-zijn

Deze leer zoekt naar de oorzaken van onze energetische blokkades op basis van het bewustzijnsniveau. Dit geldt ook voor onze paarden. De studie van het Chakra gebeuren helpt ons begrip opbrengen voor onze onderlinge beïnvloeding. Via Chakra ademhaling ontdekt de ruiter/menner de voordelen van het bewust laten doorstromen van energie en welke energetische patronen de beste resultaten opleveren.

Persoonlijke bewegingspatroon van de ruiter en het spiegel effect ervan

Bewegingsbewustzijn helpt ons met de besturing van ons lichaam in allerlei situaties en schept duidelijkheid in het resultaat van een jarenlang ontwikkelingsproces, dat in feite al vóór de geboorte begint en volgens genetische patronen verloopt. Na de geboorte worden we direct al met de zwaartekracht geconfronteerd. Daarna ontwikkelt zich eerst de grove motoriek zoals: omdraaien, zitten, kruipen en lopen. Vervolgens de verfijning van de bewegingen tot precieze en nauwkeurige handelingen als bijvoorbeeld schrijven, tekenen en het hanteren van gereedschappen. Tijdens die ontwikkeling staat de mens bloot aan allerlei invloeden van zijn omgeving, die interfereren met dit proces: ongevallen, ziektes, maar ook opvoeding en cultuur. Uiteindelijk is er op volwassen leeftijd een individueel bewegingspatroon ontstaan en een eigen “lichaamsgevoel”. Dit bepaalt ook voor een groot deel de prestaties tijdens de beoefening van allerlei sporten. Vooral tijdens de interactie met paarden komt dit tot uiting via het spiegeleffect en de synchroniciteit tussen Mens en Paard.

 

Persoonlijke dominante hersenhelft en de beslissingsmogelijkheden

De identificatie van onze persoonlijke dominante hersenhelft kan bijzonder hulpvaardig zijn in het herkennen en verkennen van onze acties en reacties in bepaalde situaties en omstandigheden als ruiter/menner. De belangrijkheid van de gelijkwaardige ontwikkeling van beide hersenhelften staat hier centraal, het voelend denken speelt hier de hoofdrol tijdens onze interacties met ons Paard. We ontdekken hoe denkbeelden zich in realiteit manifesteren en hoe logica en redeneren een aanvullende functie verrichten. Kortom het verschil tussen bedenken en beleven verdient onze aandacht.

Bouw en bewegingspatroon van het paard

Biomechanica staat voor bewegingsleer en omschrijft de natuurlijke bewegingen van het paardenlichaam, de verbonden prestatie mogelijkheden en hoe wij deze als ruiter/menner kunnen beïnvloeden.

De bouw van het paard bepaalt het gebruik van het paard, beantwoordt ons paard aan ons verwachtingspatroon? Beschouwen we ons paard een knuffeldier of een atleet?

 

Rechtgericht versus rechtgesteld

Het verschil en nut van deze theoretische benadering wordt hier afgewogen en in de praktijk onderzocht. Het is namelijk onmogelijk om ten allen tijde de hals en wervelkolom van het paard recht gericht te houden in alle gangen.

Denk even na over de galop, waarbij de gehele massa van het paard telkens en bij afwisseling wordt ondersteund door slechts één achter- of voorbeen (1ste en 3de tempo van dezelfde diagonaal). Juist daarom is het nodig dat deze diagonaal zich recht onder de massa en de ruiter bevindt en dit zou onmogelijk zijn als de wervelkolom tijdens het galopperen op de hoefslag wiskundig een zuiver evenwijdige lijn aan de omheining van de rijbaan vormt.

Anatomie van mens en paard – het skelet en het spierstelsel

Om bewust te kunnen samenwerken met ons Paard is het belangrijk dat wij als Mens zowel ons eigen fysieke lichaam als dat van ons Paard kennen om zodoende nuttig gebruik te kunnen maken van het spiegeleffect en de synchroniciteit tijdens onze interacties.

 

De Chinese 5 elementen leer en het element Aarde, Hout, Vuur, Metaal en water

De traditionele Chinese geneeswijze gebruikt de Vijf Elementen Hout, Vuur Aarde, Metaal en Water om een type-indeling te maken van onszelf en onze paarden. Via gedragswaarnemingen kunnen we productieve oplossingen ontwikkelen tijdens de omgang met ons Paard.

 

Wijsheid in het onderwijs

Wanneer ik hoor, vergeet ik.

Wanneer ik zie, onthoud ik.

Wanneer ik doe, begrijp ik.

Wanneer ik voel, beleef ik.

 

Mens en paard afstellen op liefde.

Paarden hebben de gave ons te tonen wie we in werkelijkheid zijn, omdat we ons eigen-zijn tijdens het werk met hen onmogelijk kunnen verbergen.

Op de een of andere manier hebben wij geen angst om onze diepste gedachten en gevoelens te delen met dit mystieke wezen.

Passende zadels en hoofdstellen en hun invloed op de energie huishouding van het paard

Het correct aanpassen van het zadel blijkt in realiteit een bijzonder moeilijke opdracht. Een slecht passend zadel vormt dan ook één van de potentiële gevaarlijke onderdelen voor de gezondheid en het welzijn van het paard. Ditzelfde geldt ook voor het mentuig van het aangespannen paard en zelfs hoofdstellen kunnen voor de nodige ongemakken zorgen. Naast het feit dat dit voor ongemakken zorgt bij het Paard, denk hierbij aan spanning tijdens het rijden/mennen of zelfs verzet, heeft slecht passend tuig indirect ook invloed op drukpunten en meridianen, die op hun beurt disbalans in de spieren en organen van het paard veroorzaken.

 

Het verschil tussen het intelligente en opgevoede ‘oog’ en het veiligheids-bewust-zijn

Veiligheid te paard gaat iets verder dan een goed aangesingeld zadel. Het verschil tussen het intelligente en het opgevoede oog leert ons handig gebruikt te maken van onze verborgen capaciteiten om problemen in te schatten en te voorkomen.

De veiligheidscontrole is een van de meest cruciale onderdelen van het ongevalvrij rijden/mennen.

 

Integrated Vrij-Samen-Werken

Tijdens deze samenwerking ontdekken we de subtiele gevoeligheid van het paard, de fascinerende beïnvloedingskracht van onze menselijke energie en verleggen we onze focus naar samen-werken met individuele vrijheid en vanuit onvoorwaardelijke aanvaarding.

 

 

 

 

 

IHF - Integrated Horsemanship Filosofie - ivzw BE 0 836 225 122 - IHF-integratedhorsemanship@hotmail.com