Erecode instructeur

Integrated Horsemanship Filosofie

The Integrity of the Horse

Erecode Integrated Instructeur

 

 

 

Wanneer ik hoor, vergeet ik.

Wanneer ik zie, onthoud ik.

Wanneer ik doe, begrijp ik.

Wanneer ik voel, beleef ik.

 

De weg is naamloos, de ‘naam’ is niet de weg.

Volg de voorschriften van geen enkele groep, volg de voorschriften van uw eigen zorgvuldig ontwikkelde

levensbeschouwingen.

 

Toewijding roept leren op dus graaf diep.

De leerstof hoort door de leerlingen te worden begrepen in termen van bruikbaarheid.

Het leerproces hoort gepaard te gaan met actieve deelname van leerlingen, aan het ervaren van enige aspecten

van de informatie, en aan het verzamelen, gebruiken en met anderen uitwisselen van de details.

 

Wees zorgvuldig met woorden.

De keuze van woorden veroorzaakt bewuste of onbewuste reacties bij een leerling.

Deze reacties kunnen zich manifesteren op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch niveau.

Hetzelfde woord kan een emotioneel of rationeel effect veroorzaken.

Realiseer dat de intonatie en de toonhoogte je innerlijke gedachten verwoorden

 

Het materiele is vergankelijk, het spirituele is eeuwig.

De kwaliteit van het lesgeven of van het leren is niet afhankelijk van luxe materialen of materialistische waarden.

De waarde van het uit de leerlingen halen wat al in hen zit, is bijzonder groot.

 

Vermijd autoritair zijn, Wijze leraren hebben gezag, maar verkiezen om niet autoritair te zijn.

Zij worden door hun leerlingen gerespecteerd als medeleerlingen die eraan werken de klas vooruit te helpen.

Zij staan er niet op dat leerlingen zich op hen verlaten, maar helpen leerlingen juist manieren te vinden om

zelfvertrouwen te krijgen, ideeën te delen, meningen te overwegen en onderzoek te doen om voort te bouwen op ervaring.

Zoek manieren waarop leerlingen zeggenschap kunnen hebben over wat ze leren en hoe ze het leren, en kunnen

onderzoeken en overdenken wat ze hebben gedaan.

 

Verander ‘niet-zijn’ in bruikbaarheid.

De leraar die een vraag stelt en daarna niets doet, doet in werkelijkheid iets zeer nuttigs, omdat hij of zij leerlingen

tijd geeft om te denken en te voelen.

Stilte voor reageren tijdens discussies kan de kwantiteit en de kwaliteit van de antwoorden verhogen.

De leraar die met het concept "tussen de regels lezen" werkt, om te laten zien "dat waar niets is, toch iets kan zijn"

kan leerlingen helpen inzicht te verwerven.

 

Beperk prikkels voor de zintuigen, vermijd verwarring en reageer op innerlijke diepte.

Wij komen er al gauw achter dat we te veel van het goede kunnen krijgen.

Zorgen voor een sobere omgeving helpt leerlingen te concentreren op hun werk en te genieten van de

communicatie.

Het stimuleren van het leren op verschillende manieren is voor sommige leerlingen nuttig, maar de methoden

dienen verbonden te zijn met het vak waarmee ze bezig zijn.

Denk na over de relatie van uw omgeving met de leerlingen en met de actuele leerstof. Zorg voor een omlijsting

die flexibel is voor de leerlingen en voor de te verrichten activiteiten.

 

Houd evenveel van anderen als van Uzelf, aanvaard onzekerheid.

Eerbiedig uw eigen individualiteit en wees trots op uw werk als opvoeder.

Houd rekening met uw leerlingen en weet dat verandering altijd deel uitmaakt van uw normale programma.

 

De weg is subtiel, eerbiedig en gebruik het verleden.

Respecteer het verleden om het heden te begrijpen.

Probeer naar de vroegere ervaringen van uw leerlingen te verwijzen om de overgang van het oude naar het nieuwe

tot een soepel proces te maken.

 

Wees voorzichtig, terughoudend, plooibaar, oprecht en eerlijk.

Wijze leraren zijn kalm over persoonlijke kwesties en relaties, maar opgewonden over dingen die ze ontdekken en

leren. Naargelang de vereisten van de situatie, kunnen zij zich omschakelen, zich realiserend dat bepaalde

manieren van lesgeven voor alle leerlingen ongeschikt zijn, en dat sommige consequenties ongeschikt zijn voor hele groepen.

"Echt" zijn tegenover leerlingen is belangrijk. Vermijd liegen tegen leerlingen of hun ouders door vertroebelde

herinneringen aan gebeurtenissen, loze dreigementen, valse beloften of ongemeende complimenten.

 

 

 

 

IHF - Integrated Horsemanship Filosofie - ivzw BE 0 836 225 122 - IHF-integratedhorsemanship@hotmail.com