Persoonlijke Coach

Integrated Horsemanship Filosofie

The Integrity of the Horse

IHF Persoonlijk coaching met het paard als gids

 

 

 

 

 

Via Persoonlijke Coaching kan de versnipperde mens opnieuw in contact komen met zijn essentie of zich herorïenteren op zijn authenticiteit. Dat gelukzalige deel van de menselijke belevingswereld waar neutraliteit de ervaring beheerst en waar vrede en geluk zegevieren.

 

Het al-ge-heel wordt doorleefd door de deelnemers:

> De klant die groeit tot Integrated Medemens

> De Integrated Persoonlijke Coach die de rol van neutrale gesprekspartner speelt

> Het Integrated Paard die de taak van spiegelende gids vervult

 

Integrated Persoonlijke Coaching verloopt zowel inhoudelijk als procesmatig, de Integrated Horsemanship Filosofieën vormen de basis.

 

Inhoudelijk coachen gaat uit van de Integrated Instructeur, die de klant onderricht over het wezen paard via theoretische overwegingen en praktische ervaringen.

 

Tijdens het procesmatig coachen verschaft de Integrated Persoonlijke Coach ondersteuning op mentaal vlak via het proces van het neutrale mee-denken om zodoende het effectief denken van de klant te verdiepen.

 

Het Integrated Paard vervult de rol van spiegelende gids naar Zelf-bewust-wording en heroriëntatie. Het dier draagt de meest waardevolle informatie toe op emotioneel vlak tijdens het proces van herontdekking van het Eigen-Zelf-Zijn. Het Integrated Paard maakt minder functionele denk- en gedragspatronen zichtbaar en bevestigdt onmiddelijk de verandering ervan.

 

Door het leven in groepsverband kan het paard de nodige informatie verschaffen aan de mens die als individu wil overleven in een veel-bevolkte maatschappij vooral op het gebied van kuddegeest, zelfbehoud en de adrenalinecontrole.

In hun natuurlijke leefomgeving is het voor paarden belangrijk dat ieder lid van de kudde weet wie die is, wat die wil en wat die kan bijdragen tot het geheel, de hierarchie in de paardenwereld is immers gefundeert op respect die uiteindelijk de individuele veiligheid van elk individu vrijwaart.

 

Paardenlogica is erg simpel, als jij, als mens onwetend of twijfelachtig bent over jezelf, hoe kan ik je dan herkennen en zekerheid bieden als paard?

Ik ben bereid om je gemoedstoestand te spiegelen zodat je werkbare oplossingen voor je Eigen-zijn kunt ontdekken en we beiden onze gezamelijke levenswandel kunnen vervolgen.

 

Het komt ook voor dat het paard zelf oplossingen hoort te vinden en kiest dan iemand uit wiens levensles overeenstemming vertoont, er is een soort herkenbaarheid in de geschiedenis van het dier en de mens of een vergelijkbaar probleem dat oplossingen nodig heeft.

 

Wanneer de menselijke problematiek heel diep genesteld is met veel verborgen en vastzittende negatieve gevoelens kan het voorkomen dat paarden weigeren om zich constant beschikbaar te stellen voor het helingsproces. Waakzaamheid is dan noodzakelijk zodat het paard zelf gevrijwaard blijft van burn-out.

 

Dankzij deze eigen-inzet-filosofie dragen paarden bij tot het helingsproces van de menselijke emotionele en psychologische beschadigingen.

 

Alhoewel veel lichamelijke condities onmogelijk kunnen genezen worden via therapeutisch paardrijden ontvangt het lichaam toch helende en zorgende krachten.

 

Fysiek gezien stimuleerd het werken met paarden de mesnelijke zintuigen kijken, voelen, ruiken, luisteren. Het gehele spier en zenuwstelsel wordt aangesproken danzij de functies van het Centrale Zenuw Systeem (CZS) wat uiteindelijk de lichamelijke en geestelijke balans van de mens beïnvloed. Bij bepaalde fysieke beperktheden wordt meetbare vooruitgang geboekt.

 

Uit-eindelijk is het de klant die het doel benoemd en dat doel bereikt

via eigen inzichten en persoonlijke beslissingen.

 

 

Doelgroepen Integrated Persoonlijke Coaching

 

 

IHF - Integrated Horsemanship Filosofie - ivzw BE 0 836 225 122 - IHF-integratedhorsemanship@hotmail.com