Specialisaties Coach

Integrated Horsemanship Filosofie

The Integrity of the Horse

Specialistische gebieden voor de

Integrated Coach

 

 

 

 

De Integrated Persoonlijke Coach werkt samen met de klant aan een specifieke wens vraag of aandachtspunt. >>>info<<<

 

 

Via persoonlijke coaching leert de coach de klant kennen en richt zich op het verdiepen van het bewustzijn van de student voor wat de effecten van eigen gedrag betreft, zodat de klant inzicht verwerft, in beweging komt en actie onderneemt.

 

Dit proces kan plaats vinden binnen de normen van:

> De Integrated persoonlijk coach kan de rol van mediator vervullen en presenteert zich dan als neutrale gesprekspartner.

> De Integrated persoonlijke coach kan de rol van counselor/raadgever vervullen door zich te richten op emotionele problemen, ook wel het

beantwoorden van psychosociale vragen.

 

Het doel van counseling/raadgeving is:

> Het coachen van mensen bij het oplossen of hanteren van problemen

> Het vinden van antwoorden op vragen

> Het ontwikkelen van bewustzijn, kennis en vaardigheden

 

De Integrated begeleider werkt vanuit het principe van "Samen-Gaan", beroepsmatig verleent deze persoon hulp aan mensen met een specifiek probleem of uitdaging, vooral op geestelijk en emotioneel gebied.

 

De Integrated Sport-coach verdiept de taak van de Integrated Trainer en Integrated Instructeur als deskundige in een voorop gestelde sporttak, zoals combinaties in in de paardensport.

 

Een sport coach vervult de volgende taken:

> Motiveert de sportbeoefenaar tot optim,aal presteren met het paard

> Geeft steun op he tmoment dat de sporter en het paard zich kapot gewerkt hebben.

> Leert de atleet dingen doen die de competitie verrast

> Verlegt de fysiek en mentale grenzen van een individu zonder de gezondheid van deze persoon in het gedrang te brengen, houd daarbij

steeds rekening met de beperkingen en kwaliteit van het paard ofwel zoekt een paard die past bij de prestatie

> Zegt waar het op staat

> Luistert uitstekend en legt de focus waar die nodig is

 

Integrated Equis-Therapeut heeft de intentie om de klant te leren zijn gezondheidsproblemen/beperkingen te reduceren dan wel op te lossen, nadat een medische diagnose en/of een therapeutische indicatie is gesteld.

 

De medische diagnose komt tot wording via medische specialisten zoals artsen en psychiaters (deze laatste aan de hand van de DSM diagnostiek). Alle overige disciplines kunnen wel diagnostiseren in termen van gedrag.

De therapeutischeindindicatie komt tot uiting via een anamnese of proef-behandeling.

 

De Integrated Equis-therapeut voldoet aan het volgende:

> Bezit een diploma als Integrated Instructeur

> Heeft ofwel een medische therapeutische achtergrond, het zij voor mentale of lichamelijke aandoeningen

> Of werkt onder toezicht van een medisch therapeut.

 

De Integrated Kinder-coach heeft tot doel:

> Het begeleiden van kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en persoonlijke mogelijkheden met behulp van de pony

> Het aanleren om deze kennis in te zetten gedurende situaties die voor het kind moeilijk zijn door bijvoorbeeld overleg met de school.

> Het aanleren van verantwoordleijkheid binnen de eigen mogelijkheden en grenzen.

> Het bereiken van een door het kind en de ouders vooropgestelde haalbare doelen.

 

De Integrated Studie coach verhoogt de leervaardigheid van een medestudent. Het einddoel is dat zowel het niveau van de coach als dat van de student verhoogt.

 

 

IHF - Integrated Horsemanship Filosofie - ivzw BE 0 836 225 122 - IHF-integratedhorsemanship@hotmail.com