Coach

Integrated Horsemanship Filosofie

The Integrity of the Horse

IHF Integrated Coach

 

 

heeft wijsheid verworven over:

> Het paard

> Zichzelf

> De medemens

Tevens heeft de Integrated Coach een uitgebreide kennis over en ervaring in de verwerkingsprocessen van de mens.

 

 

De IHF-Integrated Coach.

 

Is een geschoold individu die zich op professionele basis inzet om samen met het paard de medemens te begeleiden bij

> Het uitvoeren van complexe handelingen

> Het vinden van antwoorden op persoonlijke vragen

> Het bedenken van oplossingen voor menselijke problemen

> Het benutten van ongebruikte mogelijkheden

> Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die tot optimale prestaties kunnen leiden.

 

IHF-Integrated coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van het gelijkwaardigheids principe samengaand met een triade (mens-paard-mens) of in groepsverband.

De rol van de coach is het ondersteunen van het leerproces van de geïnteresseerde(n).

Binnen het coaching proces kunnen de doelen vooraf bepaald worden, soms wil de klant in het hier en nu kijken wat er gebeurt en dan wordt dat het doel, die de persoonlijke effectiviteit van de coaches vergroten, meestal ligt de focus op gedrag en en denkpatronen terwijl de balans tussen denken, voelen en handelen het uiteindelijke doel is.

 

 

In essentie is coaching de ander leren te leren via het paard

Lesprogramma Integrated Coach

 

 

IHF - Integrated Horsemanship Filosofie - ivzw BE 0 836 225 122 - IHF-integratedhorsemanship@hotmail.com