Filosofie-II

Integrated Horsemanship Filosofie

The Integrity of the Horse

De IHF wil via de promotie en het onderwijs van het gelijkwaardigheidsprincipe de individualiteit van zowel het

Paard als van de Mens beschermen en dit voor alle leeftijden, rassen en geloofsovertuigingen.

 

De IHF wil het bewustwordingsproces en welzijn van de Mens en de Pony/Paard bevorderen en motiveren

dankzij de integratie van de Oude en Nieuwe Tijdsprincipes om zo een Pony/Paard- en Mens vriendelijke werkrelatie te

creëren, zowel op recreatief als op het competitief vlak binnen een kwalitatief en verantwoord kader.

 

De IHF wil de belangen behartien van de toegetreden leden door het verzorgen en beschikbaar stellen van onderwijs

mogelijkheden in de vorm van Internationale opleidingen voor instructeurs, trainers, ruiters, menners, andersvaliden,

verzorgers, geïnteresseerden en Paarden door middel van IHF-kennismakingsdagen, IHF-ervaringsdagen, IHF-

studiedagen, IHF-cursusdagen, IHF-opleidingsdagen, IHF-privé lessen, IHF-semi privelessen, IHF-groepslessen,

IHF-ondersteuningsprogramma.

 

Tevens wil de IHF kaliteitsbewaking verrichten via het ontwerpen en vaststellen van Internationale IHF-

criteria/voorwaarden voor het certificeren en diplomeren van individuen die aan deze criteria/voorwaarden voldoen.

Diploma's worden uitegeven voor de verschillende sporttakken maar ook voor de verschillende bevoegdheden zoals

Integrated Trainer©, Integrated Verzorger©, Integrated Stalmeester©, Integrated Eigenaar©

Integrated Instructeur©, zowel in Europa al in Amerika.

 

De IHF publiceert en levert educatieve hulpbronnen voor haar toegetreden leden om zo de excellentie in veiligheid en

educatie te bevorderen ten behoeve van de internationale hippische wereld.

 

De IVZW BE 0 826 225 122 mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking

van voorvermelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inberip van bijkomstige commerciële en winstgevende

activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten ten alle tijden volledig

zullen worden bestemd voor de verwezelijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

 

De Maatschappelijke zetel is gevestigd in België, te 3990 Peer (Kleine-Brogel), Herisstraat 17

Het adres van de Amerikaanse vestiging is 1956 Mill Quarter Road, Powhattan VA 23139

 

De oprichters van deze IVZW zijn Nele Stevens en Nicole Oostermeyer

 

Een persoon kan slechts aanvaard worden als toegetreden lid na deelname aan een IHF-kennismakingsdag of een

IHF-ervaringsdag met als onderwerp het spiegeleffect.

 

De bijdrage van het toegetreden lid bedraagt € 50.

 

>>>vorige<<<

 

 

 

IHF - Integrated Horsemanship Filosofie - ivzw BE 0 836 225 122 - IHF-integratedhorsemanship@hotmail.com